Abonnera

Vill ni abonnera lokalen eller en del av det?

Då kontaktar ni oss på telefonnumret 086641170. Vi är tillgängliga från måndag-söndag mellan14:00-20:00 att svara på era frågor.

Hela lokalen rymmer 60 personer, varav nedre planen rymmer 10 personer, mellanplanen rymmer 38 personer samt övreplanen rymmer 12 personer.

Kostnaden bestäms utifrån följande:
1. Vilken tid på dagen det är.
2. Antal timmar ni kommer vara på plats.
3. Antal personer som kommer.
4. Hur ni önskar ha det.

Vi kan ordna er catering!